Đang tải video...
  • 1
  • Zoom+ 113

    Đến lớp không đúng giờ cậu nam sinh bị cô giáo phạt, cậu nam sinh ngủ dậy muộn nhìn đồng hồ thấy muộn giờ học rồi không kịp vệ sinh cá nhân cắp vội cặp sách đến trường, khi đến lớp chỉ có mỗi mình cô giáo đang đứng đợi cậu vì hôm nay cô giáo chỉ dạy riêng cho cậu mà cậu lại đến muộn cô giáo vô cùng bực tức chắc chắn cậu sẽ không thể thoát khỏi sự trừng phạt của cô giáo nhưng là sự trừng phạt sung sướng.

    Đến lớp không đúng giờ cậu nam sinh bị cô giáo phạt
    Xem thêm