Đang tải video...
  • 1
  • Zoom+ 114

    Chị gái hy sinh thân mình để cứu em trai khỏi xã hội đen, cậu em vì vay nợ xã hội đen không có khả năng trả nữa nên đã bị chúng bắt lại người chị quá thương em mình nên đã một mình đến gặp hẳn đại ca của nhóm xã hội đen đó đòi thả em trai nhưng chúng đâu thể dễ dàng thả người như vậy, thấy em quá xinh bọn chúng đã ra điều kiện sẽ thả người nếu em chịu ở lại thay cho cậu em thương em trai nên em đã đồng ý.

    Chị gái hy sinh thân mình để cứu em trai khỏi xã hội đen
    Xem thêm