Đang tải video...
  • 1
  • Zoom+ 143

    Cậu nhân viên cấp dưới cưỡng hiếp cả vợ của sếp, nhà đang sửa lại chuẩn bị phải đi công tác người đàn ông này không tin tưởng vợ ở nhà một mình nên đã mang vợ sang nhà cậu nhân viên gửi nhờ cậu nhân viên chăm sóc vợ giúp, nhưng người sếp này đã tin nhầm người cậu nhân viên này đã thích vợ của anh ta từ lâu rồi hôm nay sếp lại chủ động mang sang cơ hội tốt thế này cậu làm sao có thể bỏ qua được.

    Cậu nhân viên cấp dưới cưỡng hiếp cả vợ của sếp
    Xem thêm