Đang tải video...
  • 1
  • Zoom+ 127

    Bị đồng nghiệp đưa vào thế đến nhà cưỡng hiếp vợ, đồng nghiệp của người đàn ông này đến nhà anh ta một lần rồi thấy vợ anh ta quá ngon nên họ đã thường xuyên đến nhà anh ta chơi, một hôm khi anh ta mời tất cả nam đồng nghiệp đến nhà nhậu anh ta thì không uống được nhiều chỉ vài chén là đã nằm gục rồi đồng nghiệp của anh ta thấy anh ta say quay sang hiếp dâm vợ anh ta còn gọi anh ta dậy để xem vợ bị hiếp nữa.

    Bị đồng nghiệp đưa vào thế đến nhà cưỡng hiếp vợ
    Xem thêm